Wydawcą i właścicielem serwisu winpla.pl jest firma Damian Szary SUNSPOT z siedzibą w Krakowie, NIP: PL7381967345, REGON: 120244249
Winpla.pl jest katalogiem stron internetowych czyli zbiorem hiperłącz (linków) wraz z informacją i opsiem strony internetowej do której kieruje dane hiperłącze. Przeglądanie zasobów katalogu winpla.pl jest bezpłatne.

Każdy właściciel domeny internetowej pod którą znajduje się serwis www / sklep internetowy może zaproponować dołączenie jej do Katalogu poprzez zgłoszenie jej za pomocą formularza. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
Rozpatrzenie wniosku o dołączenie strony WWW jest płatne. Płatność odbywa się przez właściciela Witryny WWW poprzez bezpieczny przelew PayPal.
Dokonana opłata nie jest gwarancją akceptacji wpisu. Opłata zapewnia zgłaszającemu, że w ciągu 14 dni roboczych moderator katalogu odwiedzi stronę i sprawdzi czy nadaje się ona do katalogu (spełnia warunki określone niniejszym regulaminem). Opłaty nie są zwracane.
W przypadku, gdy zgłaszany serwis nie spełnia wymagań określonych Regulaminem właściciel Katalogu (Wydawca) odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. W dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje właściciela serwisu pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu o przyczynach odrzucenia wpisu.
W każdym przypadku można zapytać o możliwość dodania swojej witryny do katalogu wysyłając email na adres info@sunspot.pl

Serwis www zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:
– Serwis www powinna stanowić wartość dla użytkownika
– Katalog nie posiada aktywnych zakotwiczeń (anchor’ów) w tytule, nie przyjmuje linków/odnośników w treści
– Tytuł wpisu MUSI/POWINIEN zawierać nazwę firmy. Wpisywanie frazy kluczowej (w kontekście pozycjonowania) moze być czynnikiem, który spowoduje, że witryna zostanie dorzucona. Jednocześnie właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu.
– Zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa
– Wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, i powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych
– Katalog stron nie przyjmuje stron o treści erotycznej, hazardu w żadnej formie, zakładów sportowych, buków, rapidshare, downloadów, warezów etc… oraz innych witryn nakłaniających do łamania prawa bądź służących do wymiany plików, łamania praw autorskich
– Serwis www nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
– Serwis www nie może być stroną w fazie budowy
– Nie przyjmujemy witryn związanych z anonsami towarzyskimi, seksem, erotyką w żadnej postaci.
– Nie zostanie przyjęta Witryna stanowiąca zaplecze pozycjonerskie, MFA, GETPAID, MLM, aliasów stron np. prv.pl, xorg.pl, xt.pl, it.pl i inne
– Nie zostanie przyjęta witryna zbudowana w oparciu o programy partnerskie
– Nie zostanie przyjęta strona wprost w poddomenach programów partnerskich np systempartnerski.pl
– Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
– Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu -wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
– Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
– Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
– Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak „aaa”; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu,
– W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
– Tytuł Witryny WWW w Katalogu może składać się maksymalnie ze 50 znaków, opis – z minimum 450 znaków, maksymalnie 5500,
– W tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe,
– Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco – strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,
– Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
– W przypadku zgłoszeń, iż witryna juz nie istnieje (dotyczy równiez witryn zaparkowanych) administratcja zastrzega sobie do edycji i wprowadzenia zmian we wpisie oraz jej usunięcia
– Dodatkowo zabronione są wymienione poniżej treści i linki do takich treści:
o Umożliwiające oglądanie różnego rodzaju mediów naruszajacych prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3
o Wszelkiego typu anonse, ogłoszenia towarzyskie i rzeczy z tym związane
o Treści pornograficzne lub przeznaczone tylko dla osób dorosłych.
o Treści związane z przemocą.
o Treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji.
o Przesadne wulgaryzmy.
o Treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem).
o Treści związane z hazardem lub kasynami.
o Treści dotyczące niedozwolonych substancji i akcesoriów związanych z narkotykami.
o Sprzedaż piwa lub mocnych alkoholi.
o Sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem.
o Sprzedaż leków na receptę.
o Sprzedaż broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów).
o Sprzedaż produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów.
o Sprzedaż lub dystrybucja wypracowań lub prac studenckich.
o Treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili.
o Wszelkie inne treści, które są nielegalne, propagują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób.

Kody ważne są rok czasu lub do ich wyczerpania.
Wydawca odmówi dodania do Katalogu Witryny WWW niespełniającej wymagań, o których mowa w punkcie powyżej. W przypadku, gdy Witryna WWW przestanie spełniać wymagania określone w punkcie 3 powyżej po dodania do Katalogu, Wydawca jest uprawniony do usunięcia Witryny WWW z Katalogu.
Właściciel Witryny WWW może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania Witryny WWW w Katalogu – w tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedniej treści pocztą elektroniczną na adres info@sunspot.pl
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW zgłaszanej. Właściciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres info@sunspot.pl
Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@sunspot.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji lub adres, z którego reklamacja została wysłana.
O planowanej zmianie regulaminu Wydawca powiadomi właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.
Wydawca może zlikwidować Katalog w każdym momencie.
Wszelkie spory z udziałem osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.) rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Spory z udziałem podmiotów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.) rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy Katalogu.
Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli masz wątpliwości co do zgłaszanej do katalogu Witryny zawsze możesz skontaktować się z Nami w celu zapytania/zweryfikowania możliwości jej dodania.

Aby usunąć wpis należy zgłosić swoje żądanie poprzez:
– przesłanie z adresu email, z którego dokonano wpisu do katalogu
– przesłanie z adresu email należącego do właściciela z adresu domenowego związanego z wpisem

Damian Szary SUNSPOT
info@sunspot.pl
tel. 124446201

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych w katalogu winpla.pl (w dalszej części zwanego „Serwisem” lub „Blogiem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.